Cel projektu

Podniesienie jako艣ci szkolnej edukacji zdrowotnej, co w konsekwencji zmniejszy ryzyko rozwoju chor贸b cywilizacyjnych u dzieci.

Zadania

Prowadzenie certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Program贸w Zdrowotnych szkole艅 zwi臋kszaj膮cych kompetencje nauczycieli w zakresie pe艂nienia roli promotor贸w zdrowia.

Dostarczenie narz臋dzi technologicznych wspieraj膮cych pe艂nienie przez nauczycieli roli promotor贸w zdrowia.

Grupy odbiorc贸w

  1. Nauczyciele:聽zostan膮 wyposa偶eni w niezb臋dn膮 wiedz臋 zdobyt膮 podczas szkole艅 oraz w narz臋dzia IT dost臋pne w serwisie internetowym.
  2. Dyrektorzy szk贸艂 i rady pedagogiczne: plac贸wka o艣wiatowa otrzyma dost臋p do serwisu internetowego, kt贸ry umo偶liwi monitorowanie dzia艂a艅 prowadzonych w ramach szkolnych polityk zdrowotnych.

Certyfikat „Promotor Zdrowia”

Kompleksowy system szkole艅 dla nauczycieli w zakresie promocji zdrowia prowadzony przez Polskie Towarzystwo Program贸w Zdrowotnych ko艅czy si臋 uzyskaniem certyfikatu „Promotora Zdrowia”. Ka偶dy z modu艂贸w szkoleniowych ma przypisan膮 konkretn膮 liczb臋 punkt贸w edukacyjnych (uzale偶nionych od zakresu uzyskanych kompetencji), kt贸re przyznawane s膮 uczestnikowi po uko艅czeniu danego kursu.

Ka偶dy nauczyciel chc膮cy uzyska膰 certyfikat „Promotora Zdrowia” musi zgromadzi膰 na swoim koncie minimum 12 pkt. edukacyjnych oraz odby膰 dwa szkolenia „Nauczyciel jako promotor zdrowia” (4 pkt.) i „Budowanie szkolnej polityki zdrowotnej” (4 pkt.).

 

Narz臋dzia IT

macair

Internetowe Narz臋dzia Promocji Zdrowia to realizowana w praktyce idea eHealth (eZdrowie) – zastosowania technologii teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu oraz promowaniu zdrowego stylu 偶ycia.

Wspieraj膮 one dzia艂ania na rzecz podejmowania zachowa艅 zdrowotnych, kt贸re s膮 niezb臋dnym elementem wzmacniania potencja艂u zdrowotnego oraz istotn膮 cz臋艣ci膮 procesu zapobiegania i leczenia wielu chor贸b.

Internetowe Narz臋dzia Promocji Zdrowia umo偶liwiaj膮 prowadzenie kompleksowych program贸w prozdrowotnych lub uzupe艂nienie ju偶 realizowanych program贸w o dodatkowe dzia艂ania.